NEWS|最新消息
上一頁

國內升學榜單
2011/04/25
賀!100年大學錄取榜單

賀!  本班學員

張瑋芳高分錄取  東海大學工業設計學系

張家瑜高分錄取 亞州大學視覺傳達設計學系文化產業視覺設計組