NEWS|最新消息
上一頁

藝文展演資訊
2011/06/01
雅頓國際造型演講-莫內走向夏卡爾

5/24、5/31兩天,施老師於雅頓國際造型進行了兩場美學的演講

對象為雅頓造型的設計師,其中更加入現場油畫繪畫,

體驗藝術佳作畫的過程與氛圍

 

 

PIC_0811.JPG

PIC_0775.JPGPIC_0779.JPGPIC_0790.JPG

PIC_0793.JPG

 PIC_0993.JPG

 PIC_0953.JPG

 

 PIC_0958.JPG

PIC_0968.JPG 

PIC_0983.JPG 

PIC_0996.JPG 

 

PIC_0951.JPG 

PIC_0987.JPG